čtvrtek, 26 leden 2012 20:36

Anonymous nežertuje... Featured

Written by 

Je zajímavé pozorovat to Anonymous. …Anonymous? …Ano co? – Ano, Anonymous. Co že to je? – Anonymous jsou označováni jako „hackeři“. Ovšem hned tím bych v tomto článku chtěl začít, jelikož to podle mě není zcela přesné. Anonymous by se totiž mělo popisovat jako jistá nezávislá forma sdružení „Hacktivistů“. Tímto termínem se zabývá i česká wikipedie, která praví:

„Hacktivista je hacker, který využívá technologii pro oznámení sociálního, ideologického, náboženského či politického sdělení. Obecně platí, že většina útoků se provádí jako zkreslení webové stránky nebo omezení přístupu k dané službě (Denial of service).“

Většině útoků, za kterými Anonymous stojí, je právě zablokování určitých webových stránek. Zatím není potvrzené, že by působili škody na datech nebo pronikali k zabezpečeným informacím apod.

 

A právě proto ani označení hacktivisti není pro Anonymous zcela přesné. Jedná se o něco jiného... Zdá se, že Anonymous totiž není ani konkrétní věcí, ani určitým člověkem. Anonymous se zdá být především nezávislým průvodním jevem svobody zrozeným z kyberprostoru. Zdá se, že Anonymous je forma výzvy k přijmutí myšlenky, její vyhodnocení a distribuce dál.

 


 

Proč o tom píšu tady na BeatLife.cz? Protože se nás to týká stejně jako Vás. BeatLife.cz plave v moři internetu a podle dostupných informací to vypadá, že se nám ten internet někdo snaží přiškrtit a ohnout svým potřebám a zájmům....

Pro bližší přiblížení problému je zapotřebí být obeznámen s několika základními informacemi:

1. zásadní informace
OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o.s. (dále jen OSA) je občanské sdružení, které získalo od ministerstva kultury České republiky statut tzv. kolektivního správce s oprávněním vybírat poplatky za veřejné hudební produkce. Vede rejstřík zastupovaných autorů, kterým má část těchto poplatků zprostředkovávat jako plnění autorských práv - tzv. autorské odměny. Podle platných zákonů vybírá poplatky i za díla, jejichž autory nezastupuje. Těmto autorům, pokud se sami nepřihlásí a neuvedou přesně a podrobně označení všech dotčených produkcí, však autorské odměny nevyplácí. Podle ročenky 2010: K 31.12.2010 OSA zastupuje 6 834 nositelů autorských práv (z toho 4 153 autorů, 2 598 dědiců a 83 nakladatelů) a má 565 členů (302 skladatelů populární hudby, 96 skladatelů vážné hudby, 100 textařů, 20 nakladatelů a 47 dědiců)2. zásadní informace
Podle současného kopírovacího zákona vybírají organizace jako OSA, Dilia nebo Intergram ze všech disků CD, DVD, Bluray, pevných disků a kopírek zvláštní poplatek. Tyto poplatky zavedlo několik států v Evropě; celkem vyberou asi 44 miliard korun. Z toho česká OSA vybere přes 170 miliónů korun.

- poplatky za kopírovací stroje (vybírá Dilia),
- poplatky za zkopírovanou stránku (vybírá Dilia),
- poplatky knihoven za půjčování knih (vybírá Dilia),
- poplatky za média (vybírá OSA),
- poplatky za přístroj v hotelu, restauraci nebo autobuse (vybírají OSA a Intergram).

Vybírání poplatku se zdůvodňuje tím, že za úplně každé kopírování by měl autor dostat odměnu, tedy i za soukromé kopírování. Protože ale autor nemá kontrolu nad tím, co si lidé doma kopírují, musí každý člověk platit výběrčímu poplatků poplatek z médií nebo kopírovacích strojů.

OSA a Dilia jsou občanská sdružení, kterým ministerstvo kultury udělilo oprávnění vybírat poplatky. Soukromá občanská sdružení nemají vybírat daně, tím spíš výpalné za domnělé užití chráněných děl. V právním státě má daně vybírat výlučně stát prostřednictvím finančních úřadů. Naprosto nepřijatelný je princip, že si OSA peníze vybrané od veřejnosti rozdělí, jak sama uzná za vhodné.


3. zásadní informace
Výpalné zvyšuje cenu za technologická zařízení jako jsou fotoaparáty a tiskárny, ale i služby jako kopírování na úřadech a v knihovnách. Představa, že do digitálního fotoaparátu si ukládám fotografie, které pořídil někdo jiný, nebo že na úřadech kopíruji autorská díla, je směšná. Problém je ale hlubší: Tím, že stát zdaňuje zvláštní daní technologie a média omezuje jejich rozšířování, zavádí vlastně spotřební daň a řadí technologie do stejné kategorie nežádoucího zboží jako cigarety a alkohol. Menší rozšíření technologií vede i k jejich pomalejšímu vývoji.Primární cíl kopírovacích zákonů není zabezpečit příjmy zábavního průmyslu, ale podpořit tvořivost, aby měla veřejnost lepší přístup ke kultuře. Výpalné ovšem žádnou tvořivost nepodporuje, protože se vyplácí zcela neadresně podle nesouvisejících ukazatelů jako je hranost v rádiu. Začínající umělci nejsou schopni ani zaplatit poplatek za evidenci, ale poplatky jako každý jiný platit musí.


4. zásadní informace

OSA poplatky přerozděluje mezi své členy podle rozúčtovacího řádu, který schválilo několik prominentních členů na valné hromadě. Nejvíce peněz dostávají ti, kdo vedou v hitparádách rádií a prodávají nejvíce CD. Výsledek je jasný: Desátek padne na režii OSA a zbytek se rozdá mezi nejpopulárnější hvězdy showbyznysu. Začínající umělci z něj nic nemají (jen ho musí platit) a tedy výpalné jejich tvorbu nepodporuje.

Výpalné nasměrovalo do populární hudby mohutný penězovod, čímž získala prostředky na propagaci. Ale tyto prostředky ji nečestně zvýhodnily proti ostatním žánrům, například vážné nebo alternativní hudbě. Stát tak pod tlakem zájmové skupiny narušil přirozenou konkurenci hudebních žánrů.


5. zásadní informace

Útoky Anonymous na web vlády má pravděpodobnou souvislost i s tím, že Česko ve čtvrtek podepsalo v Tokiu dohodu ACTA.

Co to je Acta?
ACTA je česky doslova Obchodní dohoda proti padělání. Tato dohoda je podle všeho výsledkem kolektivní snahy organizací jako je OSA (na Slovensku Soza) atd. za vytvoření zákonů šitých na míru jejich potřebám a ekonomickým zájmům.

V říjnu 2007 Spojené státy, Evropské společenství, Švýcarsko a Japonsko oznámily dojednávání ACTA. K jednáním se navíc připojily další státy: Austrálie, Jižní Korea, Nový Zéland, Mexiko, Jordánsko, Maroko, Singapur, Spojené arabské emiráty a Kanada. Vyjednávání ACTA bylo do 22. května 2008 vedeno v utajení. Diskusní list o navržené dohodě byl však uložen na WikiLeaks a noviny ihned poté informovaly o tajných jednáních.

Velká část ACTA konzervuje existující prostředky vynucování „duševního vlastnictví“ v době, kdy je evidentní, že celá politika kopírování vyžaduje přehodnocení ve světle digitálních technologií. Dnešní ratifikace by znamenala, že do budoucna bude těžší současný systém jakkoliv reformovat. Problémy s opatřeními, které poškozují spotřebitele, bude ještě těžší napravit (fiktivní škody, globální DRM).

ACTA není slučitelná se standardem Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a Listiny základních práv EU. Podle studie vypracované pro politickou skupinu Greens/EFA v Evropském parlamentu ACTA nepřiměřeně zasahuje do základních lidských práv a vyžaduje nebo povoluje postupy rozhodování, které zvýhodňují držitele kopírovacích monopolů.


6. zásadní informace
ACTA je první smlouvou, která má regulovat Internet. Vyžaduje po státech zavedení „urychlených nápravných opatření“, která by zabránila porušování „duševního vlastnictví“ a opatření, která mají „odrazující účinek vůči dalšímu porušení“. Tyto požadavky nabádají k zavedení systému, který blokuje přístup k internetovým stránkám a odpojuje uživatele od Internetu (praxe některých zemí vyjednávajících ACTA).

Podle studie vypracované pro politickou skupinu Greens/EFA v Evropském parlamentu ACTA nepřiměřeně zasahuje do základních lidských práv a vyžaduje nebo povoluje postupy rozhodování, které zvýhodňují držitele kopírovacích monopolů.


Podtrženo sečteno


Anonymous jsme my. My všichni, kteří se nad těmito informacemi pozastavíme a pošleme je v jakékoliv podobě dál. Už jenom touto aktivitou se přičiníme o šíření myšlenky na ochranu online i offline prostředí před regulacemi a cenzurou.

Metody, které známe z Číny a dalších zemí se teď zkouší uchytit i u nás v tom našem hustě civlizovanym světě. Prohledávání empé3jek na hranicích, vypínání nebo cenzurování nevhodných webů, vybírání absurdních poplatků a tím omezování volného toku informací a dat. To je realita. Vítejte…

Anonymous jsou všichni ti, kteří s touto realitou nesouhlasí a aktivně se podílejí na změně. Nejenom útoky na web, ale i jinými, třeba i kreativními způsoby... Anonymous můžete být i Vy…..


 

přečteno: {hits}1252{/hits} krát

(zdroje: wikipedia.cz , pirati.cz)

detailní informace o Anonymous a jejich historii

------------------------------

ještě poznámečka na závěr...: "nějaký Osy, Sozy, Acty apod. jsou jenom vrcholkem ledovce složeného z absurdity upřednosťnování ekonommických zájmů nad těmi ...všeeeeemi ostatními. Když si to spočítáme, tak jde jenom o pár doláčů ročně. Aktuální kyberválka hlavně naznačuje tu chybovost, přetečení aktuálního systému postaveného na vidině neustálého růstu a imaginárních hodnotách - proto se zřejmě z imaginárních hodnot vzepřel odpor"

Read 5431 times
http://beatlife.cz/images/logo_hlavicka_inv.png     HOME   Hudba   Kultura   Lifestyle   Rozhovory